ติดต่อเรา

ข้อมูลติดต่อ
ติตต่อเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก
99 หมู่ 9 ตำบลป่าสัก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา 56110
โทร สำนักปลัด : 054 - 465342 ต่อ 103
กองคลัง : 054 - 465342 ต่อ 104
กองช่าง : 054 - 465342 ต่อ 105
Fax. : 054 - 456342 ต่อ 108
Facebook.com :  tambonpasak2021
กรอกข้อมูลเพื่อติดต่อเรา

แผนที่