ติตต่อเจ้าหน้าที่

 ติตต่อเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก 

99 หมู่ 9  ตำบลป่าสัก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา 56110

  สำนักปลัด : 054 - 465342 ต่อ  103

  กองคลัง    :  054 - 465342 ต่อ  104

   กองช่าง    :  054 - 465342 ต่อ  105

 Fax.      :  054 - 456342 ต่อ 108

 E-mail   : [email protected]

Messages  : องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก อำเภอภูซาง

 Facebook.com : tambonpasak2021