ข่าวประชาสัมพันธ์ อ่านทั้งหมด
 รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น
01/06/2564 12:50:18 Pasak   Administrator
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน สังกัด สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก
 อ่านต่อ
 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก
07/05/2564 14:03:48 Pasak   Administrator
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ วันพุธ ที่ ๒๘ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๔  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก
 อ่านต่อ
 สถิติการให้บริการประชาชนตามภารกิจ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔
03/05/2564 14:16:48 Pasak   Administrator
สถิติการให้บริการประชาชนตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔
 อ่านต่อ
 รายงานแสดงผลการดำเนินงานประจำไตรมาส ที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
22/04/2564 14:11:47 Pasak   Administrator
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานประจำไตรมาส ที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
 อ่านต่อ
 งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายได้ 1ต.ค.63-31มี.ค.64
22/04/2564 13:36:38 Pasak   Administrator
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายได้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564
 อ่านต่อ
กิจกรรมและผลงาน กิจกรรมและผลงานทั้งหมด
  ภาพการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก
08/06/2564 10:32:15
ภาพการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ ในวันจันทร์ ที่ ๗ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก
 อ่านต่อ
  ภาพการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก
07/05/2564 14:10:14
ภาพการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ ในวันพุธ ที่ ๒๘ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๔  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก
 อ่านต่อ
  กิจกรรมเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม ป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบ ประจำปี ๒๕๖๔
03/05/2564 10:04:44
กิจกรรมเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม ป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบ ประจำปี ๒๕๖๔
 อ่านต่อ
  โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมพื้นบ้าน
16/04/2564 13:46:37
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสักและชมรมผู้สูงอายุตำบลป่าสัก ดำเนินการโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมพื้นบ้าน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก ในวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔ สนับสนุนงบป
 อ่านต่อ
   กศน.อำเภอภูซางทำกิจกรรมร่วมกับเด็กๆ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลป่าสัก
09/04/2564 09:56:08
๕ เมษายน ๒๕๖๔ กศน.อำเภอภูซางได้เข้ามาทำกิจกรรมร่วมกับเด็กๆ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลป่าสักเด็ก
 อ่านต่อ
ประกาศงานจัดซื้อ - จัดจ้าง ประกาศงานจัดซื้อ - จัดจ้าง ทั้งหมด
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดก...  ประกาศโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลาง บ้านข่วงแก้ว ม...  บก.01 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลาง บ้านข่วงแก้ว ม...  ประกาศร่างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลาง บ้านข่วงแก...  จัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (สขร.)ประจำปีงบประมาณ 2564...  ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564...  สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564...  ประกาศจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส ( ว62) ปีงบประมาณ 2564...  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (สขร) ประจำปี 2563...  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกระเบื้องเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย(วาตภ...
  ผู้บริหาร
นายบุญส่ง    เขียวใจ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก

นายปณต ศรีวงษ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
437,820
วันนี้
227
ออนไลน์ตอนนี้
1
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 9 กรกฏาคม 2557